Amy Calvert: „She means business” to wezwanie do działania dla branży

Amy Calvert gościem cyklu Celuch pyta… She means business…
Na zdjęciu: Amy Calvert gościem cyklu Celuch pyta… She means business…

Zachęcam wszystkich profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami do zastanowienia się, w jaki sposób możemy budować ścieżki kariery wspierające przywództwo kobiet w naszej branży.
Amy Calvert, chief executive oficer, Events Industry Council (EIC), odpowiada na pytania Krzysztofa Celucha w cyklu „She means business…”.


Krzysztof Celuch: She Means Business - czyli…?

Amy Calvert: Dla mnie SheMeansBusiness to wezwanie do działania dla branży. Wspólnie musimy podnosić i rozważać kwestie dotyczące równości płci w naszej branży, podczas naszych wydarzeń oraz w naszych indywidualnych organizacjach. Wszyscy powinniśmy dawać przykład z każdego miejsca w naszej instytucji.
Wszyscy razem mamy wielką zdolność do wprowadzania zmian, kiedy angażujemy się i zasanawiamy, w jaki sposób jako jednostki, pełniące swoje zawodowe role, możemy rozwijać możliwości dla kobiet w naszej branży na wszystkich etapach kariery zawodowej. Kiedy tworzymy więcej miejsca na celową rozmowę na ten temat w otwarty i szczery sposób, mamy wpływ.
W trakcie ożywienia będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przedsiębiorstw będących własnością kobiet, zwłaszcza że badania pokazują, że COVID-19 dotknął je nieproporcjonalnie. Kiedy pracujemy nad lepszym budowaniem, zachęcam wszystkich profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami do zastanowienia się, w jaki sposób możemy budować ścieżki kariery wspierające przywództwo kobiet w naszej branży.
 
KC: Branża eventowa w Twoich oczach w najbliższych 24 miesiącach?

AC: Jestem optymistką, wierzę, że nasza branża będzie ewoluować i dostosowywać się, i mam nadzieję, że duch jedności i współpracy, będzie trwał znacznie dalej niż obecny kryzys.
Otrzymaliśmy okazję, aby zatrzymać się i zastanowić nad naszym celem oraz odbudować naszą branżę poprzez odnowione i zgodne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej. Nasze Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Wpływu Społecznego będzie nadal służyć jako miejsce, w którym profesjonaliści będą mogli dowiedzieć się więcej o zasobach, jak rozpocząć lub przyspieszyć swoją drogę do znaczącego wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju.
Myślę, że poczyniliśmy już zobowiązanie do przyjrzenia się alternatywnym modelom realizacji zaangażowania, które ostatecznie wzmocnią naszą branżę. Będzie to wynikać z koncentracji na tworzeniu wartości i jakości, a nie ilości, oraz łączeniu tego, co najlepsze w wydarzeniach osobistych i cyfrowych w celu stworzenia doświadczeń wielokanałowych. Będziemy także nadal koncentrować się na wspieraniu dobrego samopoczucia naszych pracowników, ponieważ ostatecznie zobowiązujemy się do zapewnienia długoterminowej rentowności naszego globalnego sektora wydarzeń biznesowych.

KC: Jakie jest, twoim zdaniem, największe wyzwanie XXI wieku?

AC: Największym wyzwaniem nie jest pojedyncza kwestia, lecz wzajemne powiązania i współzależność wielu kryzysów, przed którymi stoimy. Kryzys zdrowotny, kryzys gospodarczy, kryzys sprawiedliwości społecznej, siła robocza i kryzys klimatyczny zbliżyły się do siebie i należy je rozwiązać za pomocą skoordynowanego podejścia.
Przyszłość naszej branży będzie wymagała od nas większej odporności i sprawności w przewidywaniu i reagowaniu na te problemy. Światowy kryzys zdrowotny rzuca światło na te realia, ale zbliża nas do siebie poprzez zbiorową świadomość.
Nadszedł czas, abyśmy jako liderzy branży zjednoczyli się we wspólnym wysiłku, aby na zawsze zmienić sposób postrzegania naszej branży: oprócz osiągania wyników biznesowych przyspieszamy innowacje, budujemy społeczności i kierujemy znaczącymi ścieżkami kariery. Biorąc pod uwagę zasięg i skalę naszej branży, generującą rocznie 1,5 biliona USD globalnego PKB i docierającą do ponad 1,5 miliarda uczestników wydarzeń, mamy wyjątkową możliwość wprowadzania znaczących zmian i inspirowania przyszłych liderów!

KC: Hall of Leaders - czy możesz nam powiedzieć więcej o programie?

AC: Ponieważ w 2020 roku mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi zakłóceniami, EIC doceni, uhonoruje i będzie świętowało niezwykłe wysiłki osób i organizacji, które przyczyniły się do dobrobytu naszej branży. Dlatego też, w ramach naszego globalnego programu uznania, tegoroczne nagrody Hall of Leaders honorują również osoby, które oprócz ustalonych kryteriów Hall of Leaders przyczyniły się do przewodzenia w czasach kryzysu i które zaoferowały przywództwo transformacyjne w zakresie różnorodności, integracji, równość i dostępność w branży wydarzeń globalnych.
Ponadto EIC ogłosiło dwie nowe globalne nagrody, otwarte dla osób lub organizacji (stowarzyszenie, firma, organizacja docelowa, think tank, fundacja): nagrodę EIC Social Impact Award oraz nagrodę EIC Adaptation and Innovation Award. Nagroda EIC Social Impact Award jest wyrazem uznania dla nadzwyczajnych wysiłków w dziedzinie integracji, różnorodności, równości i dostępności w branży wydarzeń na świecie. Nagroda EIC Adaptation and Innovation Award jest wyrazem uznania za nadzwyczajne wysiłki w dziedzinie adaptacji i innowacji, mające na celu zapewnienie znaczenia naszej branży, gdy wychodzimy z globalnego kryzysu zdrowotnego, teraz i w przyszłości. Ogłosimy te nagrody na początku 2021 roku.

Amy Calvert, CEO Events Industry Council (EIC), federacji ponad 30 organizacji członkowskich reprezentujących ponad 103 500 osób oraz 19 500 firm i obiektów związanych z branżą eventową. Amy Calvert pełni strategiczny nadzór nad programami EIC, w tym programem Certified Meeting Professional (CMP), EIC Centre for Sustainability and Social Impact, Accepted Practices Exchange (APEX) Commission oraz Hall of Leaders EIC. Jako CEO EIC, Calvert reprezentuje branżę wydarzeń biznesowych i 26 milionów miejsc pracy oraz 1,5 biliona dolarów w globalnym PKB, które wspiera ta branża. Jest orędowniczką sprawiedliwych, zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk w naszej branży.


 

 

dr Krzysztof Celuch – adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem biznesem w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie, prezes Celuch Consulting. Profesor na Uniwersytetach w Austrii, Francji, USA i Chinach oraz trener i coach (CMM, CITE, CIS, HMCC, CED).
Przewodniczący jury konkursu MP Power Awards® oraz członek kapituły nagrody MPI RISE Award (USA). Specjalizuje się w przemyśle spotkań, przywództwie, event marketingu i zarządzaniu wydarzeniami.
Krzysztof pomaga organizacjom, instytucjom i przedsiębiorstwom w obszarach zarządzania, komunikacji i projektowania biznesu, w szczególności w odniesieniu do budowania przewagi konkurencyjnej i przemysłu spotkań.

W cyklu Celuch pyta… She means business… Krzysztof Celuch prowadzi rozmowy z przedstawicielkami międzynarodowego rynku spotkań, które w swoich często bardzo specjalistycznych sektorach branży osiągnęły sukces. Jaka jest ich strategia i jakimi wartościami kierują się w biznesie? Co stanowi największe wyzwania? Jaka jest branża w ich oczach? Jaki ich specjalizacja ma wpływ na rozwój rynku.
Celuch pyta… She means business 

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl