Najważniejsza jest dla nas jakość

Rozmowa z Arkadiuszem Nowakiem, Vice Prezesem ds. Komunikacji Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.

SOIT w wielu sferach systematycznie realizuje wcześniej zaplanowane założenia. Niedawne opublikowanie nowego Kodeksu Organizatora Incentive Travel, który powstał z myślą o ustaleniu standardów dla branży, może tu być chlubnym przykładem. Wśród kwestii wymagających nowych ustaleń pozostaje jednakże weryfikacja kryterium doboru członków Stowarzyszenia. SOIT chce być organizacją prężną i efektywną, a to wymaga niekiedy dostosowania się do możliwości i wymagań rynku.


Jakie są obecnie główne kryteria przyjęcia do Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel?


Wśród głównych kryteriów jest kryterium obrotu, czyli sprzedaży usług incentive travel. Obecnie wynosi ono średnio 3 mln zł rocznie. Następnym kryterium jest doświadczenie - minimum 3 lata w branży. Podstawowym wymogiem jest oczywiście posiadanie przez biuro statusu organizatora bądź pośrednika lub jedno i drugie, czyli spełnianie wymagań Ustawy o Świadczeniu Usług Turystycznych. Jest też kryterium zatrudnienia personelu dedykowanego do obsługi incentive travel - min. 5 osób. To są podstawowe wymagania, które musi spełnić członek. Musi również posiadać dobre referencje od klientów i mieć dobra opinię. Można te kryteria podsumować jednym zdaniem: najważniejsza dla nas jest jakość. Pod tym słowem kryje się to wszystko, co reprezentują biura zrzeszone w Stowarzyszeniu.


Czy nie obawiacie się, że wysokie kryteria jakościowe będą niekiedy przeszkodą w zdobywaniu nowych członków? Niektóre firmy mogą się ich obawiać. Podkreślacie, że sektor incentive tym się różni od turystyki masowej, że stawia wysokie wymagania dotyczące jakości usług. Dochodzi tu jeszcz kryzys ekonomiczny…


W naszej branży zauważa się tendencje odwrotne niż kryzys. Obroty wszystkich naszych biur rosną i nasi klienci zdają sobie sprawę, że powinni podejmować jakieś działania, które wyróżnią ich od konkurencji i pomogą zwiększyć obroty. Faktem jest, że mamy również informacje z rynku, że niektóre kryteria, stanowią dla niektórych biur barierę wejścia do naszego Stowarzyszenia. Na początku założyliśmy, że większych biur jest więcej. Niestety, okazało się, że tak nie jest. W związku z tym, że utrzymanie stowarzyszenia - bycie prężnym i widocznym - kosztuje, teraz stoi przed nami pytanie, czy pozostać w wąskim gronie czy też zliberalizować kryteria po to, żeby było nas więcej. Obecnie najbardziej aktywny w Stowarzyszeniu jest zarząd. Jesteśmy jednakże tylko ludźmi, którzy mają również dużo innych obowiązków i wręcz kradniemy swój czas służbowy, a nawet prywatny, żeby udzielać się w Stowarzyszeniu i bardzo chętnie podzielilibyśmy się naszymi obowiązkami z innymi członkami. Najprawdopodobniej kwestia liberalizacji będzie poruszona na najbliższym zgromadzeniu, które odbędzie się pod koniec października.


…Tym bardziej, że przyczyna takiego stanu rzeczy może tkwić gdzie indziej. Niektóre firmy może i chcą przystąpić do Waszej
organizacji, lecz przeszkodą są trudne warunki finansowe, w których się obecnie znajdują, a nie zła wola czy brak akceptacji dla założeń Stowarzyszenia. Firmy te są niejako zakładnikami złej sytuacji ekonomicznej, w której się znalazły i nawet, choćby chciały, nie mogą się tak angażować, tak jakbyście tego oczekiwali. Być może przydałaby się tu liberalizacja...


Z pewnością wiele czynników wpływa na to, że sytuacja tak wygląda. Trudno jest zweryfikować wszystkie. Z pewnością liczba członków stowarzyszenia balansuje na granicy wymaganej minimalności, co ciągle daje nam poczucie niepewności. Od momentu pierwszych rozmów działamy już prawie dwa lata. Jesteśmy firmami elastycznymi i z pewnością tę elastyczność powinniśmy przenieść do Stowarzyszenia po to, żeby naszym działaniom, które podjęliśmy wcześniej, nadać większą dynamikę, większy rozgłos, a przede wszystkim większą efektywność i skuteczność. Inicjatywy, które podjęliśmy w tym roku są efektem wcześniejszych planów jednak, jeśli chodzi o ilość członków, niestety plan nie został wykonany w 100 procentach.


Możecie mieć satysfakcję, że jesteście pierwszym sektorem z branży MICE, który opublikował kodeks etyki zawodowej?


To jest coś na czym nam bardzo zależało, coś co będziemy promowali i czego będziemy przestrzegać. Uważam, że kodeks etyczny powinien posiadać każdy, bez względu na to, w jakiej branży funkcjonuje. My go po prostu spisaliśmy i chcemy, żeby wszyscy, którzy w tej branży działają, przestrzegali go.


Jakie są najbliższe plany Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel?


Planów jest dużo i są bardzo ambitne. Priorytetem jest walne zgromadzenie Stowarzyszenia, które ma się odbyć 29 października br. Najważniejszą do omówienia kwestią będzie weryfikacja kryterium doboru członków Stowarzyszenia, ponieważ obecnie obowiązujące warunki powodują sytuację nie do przyjęcia. Mianowicie, potencjalni chętni nie są w stanie ich spełnić, czy to w całości, czy to po części. By stowarzyszenie mogło funkcjonować, musi zrzeszać minimum 15 członków. Członkiem jest zazwyczaj szef, prezes firmy, który nawał obowiązków związanych z prowadzeniem swojej działalności musi pogodzić z godnym reprezentowaniem Stowarzyszenia. Zgranie tych dwóch rzeczy nastręcza niekiedy wielu trudności. Dlatego niezbędna jest weryfikacja tych kryteriów pod takim kątem, byśmy mogli funkcjonować w szerszym gronie. Potrzebna jest nam, że tak powiem, świeża krew i ręce do pracy. Jeśli chcemy działać efektywniej, musi być nas więcej. Musimy być słyszalni, widzialni, aktywni.


W jakiej sferze Stowarzyszenie ma najwięcej do zrobienia? Który obszar związany z organizacją podroży incentive travel wymaga największych działań?


Obecnie głównym polem działań Stowarzyszenia będą sprawy związane z nowelizacją ustawy o świadczeniu usług turystycznych i wszystkie zagadnienia związane z branżą. Coraz więcej firm ogłasza upadłość. Branża jest bardzo niestabilna. Ponadto, wiele podmiotów zajmuje się tym, czym nie ma prawa się zajmować. Mam tu na myśli sytuację, w której dane przedsiębiorstwo zleca organizację podróży incentive travel, firmie, która nie ma do tego uprawnień. Te kwestie subordynuje odpowiednia ustawa, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego niezbędna jest regulacja porządkująca rynek. W Stowarzyszeniu zrzeszone są firmy posiadające takie uprawnienia i mające spore doświadczenie w organizacji tego typu imprez.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Arkadiusz Nowak - Założyciel i Prezes firmy Nowak Adventure Travel Sp. z o.o., posiadającej duże doświadczenie w przeprowadzaniu wyjazdów typu incentive travel. Jest także współwłaścicielem i Członkiem Zarządu hotelu Fryderyk Sp. z o.o. W branży turystycznej znalazł się przez przypadek, a zaczynał jako pracownik stacji benzynowej. Członek Rady Nadzorczej Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Vice Prezes ds. Komunikacji SOIT. Należy do BAS. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Swoje wszechstronne doświadczenie w różnych dziedzinach, zwłaszcza w sferze zarządzania, sprzedaży i marketingu, zdobył, m.in. przez pracę dla dużych spółek giełdowych, w których zajmował odpowiedzialne stanowiska jako członek kadry zarządzającej wyższego szczebla. Jego pasją są podróże, sporty zimowe i wodne, a w szczególności narciarstwo i nurkowanie. 

 

Rozmawiała: Agata Siekierska

 

Serwis MeetingPlanner.pl wyraża zgodę na udostępnienie tego wywiadu na stronach innych serwisów internetowych. Warunkiem opublikowania wywiadu jest umieszczenie w jego sąsiedztwie następującej informacji: "Wywiad pochodzi z serwisu MeetingPlanner.pl" oraz przekierowania na stronę: https://www.meetingplanner.pl. Treść wywiadu należy skopiować w całości, podając autora i nie zmieniając jego treści merytorycznej.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl