Powstaje polski bon eventowy i targowy. Organizacje branżowe złożyły projekt w Ministerstwie Rozwoju

Organizacje działające w przemyśle spotkań opracowały propozycję bonów eventowego i targowego, które wspierałyby organizację określonych typów wydarzeń (dopłata do wynagrodzenia event managerów) oraz targów (opłata za przestrzeń wystawienniczą).

Projekt bonów opracowały Warszawska Organizacja Turystyczna, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Krajowa Izba Targowa oraz Ptak Warsaw Expo. 22 kwietnia organizacje te spotkały się z ministrem Andrzejem Gutem-Mostowym, który pozytywnie odniósł się do idei wprowadzenia takich programów i omówił szczegóły merytoryczne, o czym informował podczas Meetings Week Poland Mateusz Czerwiński, wiceprezes zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Wnioskodawcy liczą, że – jak zaznaczają – realistyczne i pragmatyczne założenia zaproponowanych projektów spotkają się z akceptacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a polski świat biznesu i gospodarki, który korzysta z narzędzi targowych i eventowych oraz sama branża spotkań będą mogły już wkrótce stać się bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami tych programów.
Autorzy projektu zakładają, że okres obowiązywania wsparcia to lata 2021 – 2023. Szacowany całkowity budżet bonu eventowego to 180 mln złotych, bonu targowego – 270 mln złotych.

Dla kogo
Beneficjentami proponowanego programu wsparcia są zarówno podmioty odpowiedzialne za rozwój polskiej gospodarki i nauki (przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe), jak również polska branża spotkań (targi, eventy, kongresy i konferencje) - która dostarcza rozwiązania stymulujące rozwój nowoczesnej gospodarki i nauki (wydarzenia to narzędzia do realizacji transferu wiedzy), jak czytamy w projekcie.

Bon eventowy
Beneficjentami bezpośrednimi bonu eventowego byliby organizatorzy, realizujący wydarzenia na rzecz określonych w programie grup podmiotów. Do beneficjentów bezpośrednich autorzy projektu zaliczają: agencje organizujące eventy i konferencje, czyli przedsiębiorcy prowadzący działalność agencji eventowych i organizatorów konferencji – PKD 73.11.Z, 82.30.Z, zarejestrowani w Polsce i tutaj płacący podatki, prowadzący działalność przez minimum trzy lata i mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum 10 wydarzeń eventowych lub/i konferencyjnych.

Beneficjentami pośrednimi byłyby podmioty rozwijające swą działalnością polską naukę i gospodarkę: przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe, które korzystają z eventów i konferencji jako metody realizowania transferu wiedzy oraz dotarcia z ofertą swych produktów lub/i usług do klientów, kontrahentów i interesariuszy, podmioty reprezentujące zdefiniowane wspólnie z rządem dziedziny i branże o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiego życia gospodarczego i naukowego.

Pośrednio na wsparciu z bonu eventowego skorzystają także obiekty i przestrzenie eventowo-konferencyjne: obiekty i przestrzenie przystosowane do organizacji wydarzeń eventowych i konferencyjnych w sposób zgodny z wymogami bezpieczeństwa oraz posiadające certyfikat „Bezpieczny obiekt MICE” Polskiej Organizacji Turystycznej, obiekty i przestrzenie zlokalizowane w Polsce i należące do podmiotów zarejestrowanych i płacących podatki w Polsce.

Dofinansowanie otrzymywałby beneficjent bezpośredni, czyli agencje organizujące eventy i konferencje, pod warunkiem, że w realizację eventu lub konferencji zaangażowani są wskazani w projekcie beneficjenci pośredni (podmioty rozwijające swą działalnością polską naukę i gospodarkę oraz obiekty i przestrzenie eventowo-konferencyjne posiadające certyfikat POT).

Przedmiotem bonu eventowego miałoby być dofinansowanie wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za realizację wydarzenia eventowo-konferencyjnego (kwalifikującego się do programu wsparcia, zgodnie z powyższymi zasadami). Wysokość dofinansowania ustalona jest jako iloczyn kwoty ryczałtowej 2 tys. zł brutto jako wartość w złotych miesięcznego wynagrodzenia pracownika agencji eventowo-konferencyjnej odpowiedzialnego za realizację wydarzenia (w latach 2018-2019), trzech miesięcy (dofinansowany czas pracy pracownika nad jednym wydarzeniem) i liczby wydarzeń eventowo-konferencyjnych (kwalifikujących się do programu wsparcia) zrealizowanych przez agencję w danym roku.

Bon targowy
Beneficjentami bezpośrednimi bonu targowego mieliby być wystawcy targowi (przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe, które korzystają z wydarzeń targowych jako metody realizowania transferu wiedzy oraz dotarcia z ofertą swych produktów lub/i usług do klientów, kontrahentów i interesariuszy), będący podmiotami posiadającymi osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce, płacącymi należne podatki w Polsce, reprezentujący zdefiniowane wspólnie z rządem dziedziny i branże o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiego życia gospodarczego i naukowego.

Z bonu targowego pośredno korzystać będą także organizatorzy targów: przedsiębiorcy wyspecjalizowani w organizacji wydarzeń targowych (PKD 8230 Z), prowadzący taką działalność przez minimum trzy lata, mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum dwa wydarzenia targowe, posiadający osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce i płacący podatki w Polsce.

Do tej grupy zaliczałby się także obiekty (kompleksy) targowe czyli, według założeń projektu, budynki lub kompleksy budynków i budowli z przeznaczeniem na organizację wydarzeń (eventów) ze zdefiniowaną funkcją wystawienniczą, zgłoszoną i zatwierdzoną przez uprawniony organ administracji samorządowej, w którym mogą odbywać się targi i wystawy, i który oferuje uznane w branży wysokiej jakości usługi dla targów kontraktacyjnych (B2B) oraz targów konsumenckich (B2C), w którym także mogą odbywać się innego typu wydarzenia z branży spotkań. Definicja obiektu targowego nie ma zastosowania do: hoteli, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, parków i konstrukcji tymczasowych, które nie są traktowane jako obiekty targowe, nawet jeśli odbywają się w nich targi. Obiekty te muszą być zlokalizowane w Polsce i należeć do podmiotów zarejestrowanych i płacących podatki w Polsce.

Dofinansowanie otrzymywałby beneficjent bezpośredni, czyli wystawca targowy, pod warunkiem, że w realizację wydarzenia targowego zaangażowani byliby beneficjenci pośredni (organizatorzy targów i obiekty targowe), spełniający określone w programie warunki.

Przedmiotem dofinansowania miałby być metr kwadratowy wynajmowanej przez wystawcę powierzchni targowej z zabudową. Wysokość dofinansowania ustalona jest jako iloczyn stałej kwota dofinansowania jednego metra kwadratowego powierzchni targowej z zabudową w złtych i liczby metrów kwadratowych powierzchni targowej z zabudową, jaką wystawca kupuje od organizatora targów w obiekcie targowym. Wysokość dofinansowania jeden metr kwadratowy powierzchni targowej z zabudową wynosi 30 proc. uśrednionej wartości rynkowej jednego metra kwadratowego powierzchni targowej z zabudową w Polsce w okresie 2018-2019, czyli: 30 proc. x 600 zł = 180 zł. Jednemu wystawcy może być przyznane dofinansowanie maksymalnie 50 mkw. powierzchni targowej z zabudową w ramach jednego wydarzenia targowego. Może on otrzymać dofinansowanie stoiska targowego na maksymalnie trzech wydarzeniach targowych w ciągu roku.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl