Startuje druga edycja projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Wiceministrowie Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy podczas konferencji prasowej w Toruniu. fot. MRPiT
Na zdjęciu: Wiceministrowie Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy podczas konferencji prasowej w Toruniu. fot. MRPiT

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRiPT) ogłosiło drugą edycję projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Jego celem jest stymulowanie współpracy w zakresie rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. – Projekt „Polskie Marki Turystyczne” staje się ważnym elementem wspierającym rozwój potencjału turystycznego i gospodarczego Polski –  podkreślali na konferencji prasowej w Toruniu wiceszefowie MRPiT Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy.

– Turystyka to przede wszystkim usługi, czyli nowe lub dodatkowe miejsca pracy. Warto też podkreślić znaczenie jakości w turystyce, za którą stoją profesjonalne kadry. To jeden z najistotniejszych czynników warunkujący jakość pracy świadczonej w tym sektorze polskiej gospodarki. Turystyka rozwijająca się w oparciu o lokalne zasoby, odpowiednio przygotowane kadry, energię i kreatywność mieszkańców, to szansa na budowanie unikalnej oferty, która przyciągnie turystów, również w miejsca obecnie mniej popularne – powiedziała sekretarz stanu Iwona Michałek.


– Polskie Marki Turystyczne to program, który jest okazją i szansą do podjęcia współpracy na rzecz popularyzacji godnych polecenia i wartych odwiedzenia miejsc oraz promocji dobrych praktyk w obszarze turystyki – powiedział sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy. I dodał: Toruń jest dobrym przykładem turystyki zrównoważonej ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym. Miasto może być wzorcem budowy i promocji marek turystycznych – zostało laureatem ub. konkursu –  dlatego właśnie tutaj ogłaszamy kolejną edycje projektu. Toruń poprzez dywersyfikację ruchu turystycznego, stał się w ostatnich latach turystycznym motorem napędowym dla całego regionu.

Czym jest projekt „Polskie Marki Turystyczne”
Marka turystyczna, czyli atrakcyjne kulturowo, geograficznie i przyrodniczo miejsce, powinna być łatwo identyfikowalna przez potencjalnych turystów i wyróżniać się swoją ofertą, reprezentując wysoki poziom jakości oraz skutecznie wspomagając ruch turystyczny na danym obszarze. W proces tworzenia marki turystycznej powinni być zaangażowani przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych oraz branży turystycznej.
Celem projektu „Polskie Marki Turystyczne” jest stymulowanie współpracy w zakresie rozwoju turystyki na poziomie lokalnym, czego efektem byłoby ukonstytuowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzających rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze.
To przykład rozwiązania, który – zdaniem jego autorów – wpisuje się również w zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. Zarządcy markowych regionów turystycznych są naturalnymi partnerami w relacjach z MRPiT, Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi organizacjami turystycznymi w prowadzeniu wspólnych działań promocyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Natomiast tytuł „Polska Marka Turystyczna” ma się docelowo stać prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i unikalność oferowane przez dany obszar. Będzie to narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej i kształtowania ruchu turystycznego, ponieważ na znaczeniu będzie zyskiwać jakość, a nie tylko skala ruchu turystycznego.

Kto może się zgłaszać
O tytuł „Polska Marka Turystyczna” mogą ubiegać się: organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki. Zgłoszenia do II edycji projektu Polskie Marki Turystyczne należy dokonać przy użyciu formularza zgłoszeniowego, który będzie opublikowany na stronie internetowej polskiemarkiturystyczne.gov.pl. Uruchomienie naboru wniosków planowane jest na pierwszy tydzień sierpnia br.
Wśród korzyści dla laureatów projektu „Polskie Marki Turystyczne” MRPiT wymienia: wsparcie o charakterze ekspercko-doradczym, udział w szkoleniach z zakresu zarządzania, promocji, aspektów prawnych, RODO, prezentację w broszurze informacyjnej o laureatach projektu, możliwość korzystania z systemu identyfikacji wizualnej projektu, udział w działaniach promocyjnych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną (m.in. prezentacje w ramach podróży dla mediów, w tym bloggerów), publikacje w mediach POT, udział w kampaniach promocyjnych na ryku krajowym (w 2020 r. „Odpoczywaj w Polsce”), włączenie PMT do kampanii „Turystyczna Szkoła”.

Geneza projektu  
Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został uruchomiony w 2018 roku. Jego pierwszymi laureatami, uhonorowanymi tytułem Polskiej Marki Turystycznej, zostały: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Lublin, Kraina Lessowych Wąwozów i Toruń. Przyznano także sześć tytułów Polska Marka Turystyczna – kandydat, tym obszarom, które posiadają potencjał, aby w przyszłości stać się rozpoznawalną marką turystyczną. Należały do nich: Jura Krakowsko-Częstochowska, Mazury Zachodnie, Ziemia Świętego Krzyża, Zamość, Szlak wokół Tatr oraz Puszcza Białowieska.

Zaloguj się
Dodaj swój obiekt
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Wspierają nas
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt