Masters of Travel o przyszłości podróży służbowych

Spotkanie Rady „Masters of Travel” organizowane przez Accor odbędzie się w hotelu Sofitel Frankfurt Opera we Frankfurcie.
Na zdjęciu: Spotkanie Rady „Masters of Travel” organizowane przez Accor odbędzie się w hotelu Sofitel Frankfurt Opera we Frankfurcie.

Accor wspólnie z 10 korporacjami z Europy organizuje doroczne spotkanie rady doradczej „Master of Travel”. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 24 maja 2022 r. w hotelu Sofitel Frankfurt Opera w Niemczech. Głównym tematem spotkania jest przyszłość podróży służbowych. Spotkanie Rady ma być zeroemisyjne.
 
Rada „Masters of Travel” to początek bezpośredniej współpracy Accor z liderami branż m.in. farmaceutycznej, rozrywkowej, technologicznej, finansowej, przemysłowej oraz usług profesjonalnych. Celem spotkania jest przeanalizowanie priorytetów korporacyjnych związanych z branżą hotelarską.

Członkowie „Masters of Travel” wspólnie omówią kwestię powrotu podróży służbowych oraz kluczowych zmian, jakie stoją przed hotelarstwem i turystyką i centrami TMC. Program spotkania obejmuje omówienie priorytetowych potrzeb branży, relacji z sektorem B2B, kosztów noclegu i organizowania różnego rodzaju wydarzeń w hotelach, w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W radzie doradczej znalazły się firmy świadome znaczenia i wpływu podróży służbowych na działalność biznesową. Wśród krajów objętych inicjatywą, obok Polski, są: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwecja, Holandia i Szwajcaria. Eksperci z każdego z państw w trakcie spotkania podzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz podejmą debatę na temat ewolucji i rozwoju międzynarodowych kontaktów biznesowych. Debata będzie miała charakter hybrydowy, a doradcy wezmą udział w wydarzeniu stacjonarnie oraz wirtualnie (Encore i Microsoft Teams).

– Eksperci przewidują, że ostatnie zmiany w biznesie w najdłuższej perspektywie odbiją się na sektorze podróży służbowych. Wielu z nich podkreśla, że dynamika podróży nie powróci do poziomu sprzed pandemii. Jednak wierzymy w rolę podróży biznesowych, wzajemnych spotkań i więzi między zespołami, które mają znaczenie w budowie strategii, kultury korporacyjnej i zawieraniu umów z partnerami. Pandemia przyspieszyła zmiany w zakresie postrzegania podróży, które były w przyszłości czymś oczywistym. Dziś za pośrednictwem aplikacji jak Zoom czy Microsoft Teams możemy odbywać jeszcze więcej spotkań, co podnosi efektywność biznesu z pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Jednak w wielu przypadkach podróże i spotkania biznesowe mają decydujący wpływ na działalność biznesu. Rada „Masters of Travel” skupi się na przeanalizowaniu tego właśnie aspektu codziennych operacji, tak by zaproponować rozwiązania i wskazówki które pozwolą zaspokoić zarówno dzisiejsze, jak i przyszłe potrzeby biznesu – podkreśla Sophie Hulgard, SVP sales Northern Europe, Accor i współprowadząca „Masters of Travel”.

Accor zobowiązał się do propagowania podejścia niskoemisyjnego w całej grupie oraz wśród wszystkich partnerów, opracowując i wdrażając rozwiązania pomocne w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i odpadów. Jako jeden z elementów tego zobowiązania, Accor uruchomił specjalny kalkulator, który pozwala klientom organizującym spotkania i imprezy obliczyć ślad węglowy. Co więcej, mogą oni także nabyć kredyty węglowe, w celu zrównoważenia pozostałych emisji. Dzięki temu debata „Masters of Travel” będzie wydarzeniem o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla, precyzyjnie zaplanowanym przy zastosowaniu wspomnianego kalkulatora.

Accor jest pierwszą międzynarodową grupą hotelarską, która zdecydowała się na osiągnięcie zerowej emisji do roku 2050. Cel ten został oparty na naukowych podstawach zatwierdzonych przez SBTi w zgodzie z Porozumieniem Paryskim. Narzędzie Net Zero Carbon Calculator zostało opracowane we współpracy z myclimate, szwajcarską organizacją non-profit i światowym liderem w zakresie ochrony klimatu i pomiaru emisji dwutlenku węgla. Kalkulator uwzględnia dane grupy Accor dotyczące m.in. energii, odpadów i logistyki.

– Osiągnięcie zerowej emisji w zakresie podróżowania i zakwaterowania zależy od podejścia nas wszystkich, także naszych partnerów – zaznacza Hulgard. – Jesteśmy mocno zaangażowani w tę zmianę, która pozwoli nam zmienić wizerunek hotelarstwa, wspierając działania naszych partnerów, współdzielących nasze wartości i zobowiązania. Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych tematów w tej sesji „Masters of Travel”, a dla nas to bardzo ważne, by jako Accor dać dobry przykład innym. Jesteśmy dumni, że udało się nam osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną wydarzenia, wyznaczając nowy standard w branży.

W ramach tej sesji, Accor zaprasza wszystkie firmy i osoby podróżujące służbowo do podzielenia się swoimi pytaniami, uwagami i potrzebami. Zgłoszone tematy zostaną przedyskutowane we Frankfurcie i znajdą się w dokumencie „Masters of Travel”, który zostanie opublikowany w czerwcu. Pytania i spostrzeżenia można wysyłać na adres e-mail: accor.masters.of.travel@accor.com

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl