Oświadczenie operatora PGE Narodowego w sprawie organizacji meczu Polska-Albania i bezpieczeństwa w obiekcie

Spółka PL.2012+, operator PGE Narodowego w Warszawie, wydała oświadczenie potwierdzające, iż stadion jest miejscem bezpiecznym i zgodnie z opinią ekspertów mogą odbywać się na nim imprezy masowe. Doniesienia medialne sugerujące inaczej są niezgodne z prawdą czytamy w oświadczeniu. Wyniki specjalistycznych badań, które były przeprowadzone w ciągu ostatnich tygodni, pozwalają zarówno na organizację meczu Polska – Albania, zaplanowanego na 27 marca 2023 roku na PGE Narodowym, jak i innych wydarzeń całostadionowych. Fakt ten potwierdzają dokumenty z dnia 24 lutego 2023 oraz 15 marca 2023 przesłane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządzone przez ekspertów posiadających odpowiednie uprawnienia i wskazujące, że stadion jest miejscem bezpiecznym i można na nim organizować imprezy masowe.

W obliczu pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji sugerujących, iż na PGE Narodowym nie powinno się organizować imprez masowych operator obiektu oświadcza, że  stadion jest miejscem bezpiecznym, na którym można organizować wszystkie wydarzenia – zarówno mniejsze konferencje czy spotkania, jak i imprezy masowe. „Pragniemy poinformować, iż w dniu 28 lutego 2023 roku rekomendacje zespołu eksperckiego potwierdzające fakt, że stadion jest miejscem bezpiecznym, zostały przesłane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 13 marca 2023 roku operator obiektu otrzymał pismo z PINB. Dodatkowe wyjaśnienia zostały dostarczone przez operatora obiektu do PINB 15 marca 2023 roku. Zarówno dokument z 24 lutego 2023 roku, jak i dokument z 15 marca 2023 roku jednoznacznie wskazują, że PGE Narodowy jest miejscem bezpiecznym, na którym można organizować imprezy masowe” - czytam w oświadczeniu.

Operator PGE Narodowego zorganizował 27 lutego 2023 roku konferencję prasową z udziałem zespołu eksperckiego. Podczas tego spotkania eksperci omówili specyfikę przeprowadzonych badań i interpretację uzyskanych wyników. Eksperci przedstawili także swoją opinię oraz rekomendację w zakresie dalszych działań w obiekcie. Również podczas tej konferencji zespół ekspercki pod przewodnictwem profesora Politechniki Gdańskiej, dra hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego, posiadającego właściwe uprawnienia, podkreślił, że PGE Narodowy jest miejscem bezpiecznym, na którym mogą być organizowane imprezy masowe.

„Przypomnijmy, że niezwłocznie po wykryciu wady elementu konstrukcji stalowo-linowej dachu podjęliśmy natychmiastowe działania mające na celu zabezpieczenie i odciążenie wadliwego elementu, a następnie przystąpiliśmy do ustalenia przyczyny i opracowania planu dalszych działań. Już w miesiąc po wykryciu wady zamontowany został bypass, który pozwolił na przywrócenie do działalności biznesowej części stadionu. Decyzja o czasowym wstrzymaniu działalności obiektu w listopadzie ubiegłego roku została podjęta przez operatora obiektu na podstawie rekomendacji  projektanta konstrukcji stalowo-linowej dachu. Od samego początku informowaliśmy o sytuacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego” – czytamy w oświadczeniu.

Obecnie zespół ekspercki, składający się z praktyków i profesorów z dziedziny konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa, odlewnictwa i spawalnictwa, wyraźnie wskazuje, że PGE Narodowy jest miejscem bezpiecznym.

Rok 2023 zapowiada się rekordowo pod względem liczby zaplanowanych na PGE Naradowym wydarzeń.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl