SOIT szkoli z ESG

Jedną z tegorocznych inicjatyw Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) jest edukacja członków w obszarze wprowadzonych przez Unię Europejską dyrektyw dotyczących składania przez przedsiębiorstwa raportów z prowadzonych przez nie działań w obszarach ESG.
 
W czasie Konferencji Incentive Day (która odbyła się 21 czerwca), jeden z paneli poświęcony został wprowadzeniu do koncepcji ESG i dyskusji o tym, jakie działania można podejmować w branży incentive travel. W październiku stowarzyszenie zorganizowało dla swoich członków szkolenie poświęcone tej tematyce, które poprowadziła Joanna Bańkowska, ekspert akademii IKG Technology. W sześciogodzinnych zajęciach online udział wzięło 25 przedstawicieli z 15 agencji zrzeszonych w SOIT: Activezone, *Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club Szerkus, eTravel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, Margot Travel Biznes, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, Power, Travel Concierge, United Partners, Wysoko i Wyżej, a także z Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, które działa przy SOIT.
 
W pierwszej części szkolenia położono szczególny nacisk na przedstawienie głównych przesłanek dla konieczności wdrożenia i stosowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu zarządczego określanego mianem: koncepcji ESG.

Pierwszą i kluczową przesłanką jest globalne ocieplenie klimatu i konsekwencje z nim związane dla całej planety, ludzi i wszystkich pozostałych organizmów ją zamieszkujących. Susze, powodzie, huragany, topnienie lodowców to wszystko powoduje naruszenie równowagi w przyrodzie, powtarzające się kataklizmy i anomalia.

Drugim argumentem jest kwestia unikania podatków bądź stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej przez wiele krajów na świecie i wykorzystywanie tzw. rajów podatkowych. Międzynarodowe koncerny przenoszą 40 proc. swoich zysków do krajów, które umożliwiają im unikanie płacenia podatków, a to implikuje dalej do pogłębiania się nierówności społecznych występujących na Ziemi, doprowadzających do wykluczenia ekonomicznego, głodu i biedy.

Jednym z efektów tych działań jest fakt, że miliony dzieci na świecie są zmuszone do wykonywania pracy zarobkowej. Obecnie szacuje się (dane ILO), że ogółem na świecie pracuje 152 miliony nieletnich, a z tego 72 miliony w szkodliwych warunkach.
Nałożenie konieczności składania raportów dotyczących realizacji celów ESG w każdej z dużych korporacji przyczyni się do transparentności jej działań a także zobrazuje dążenia, jakie dana firma podejmuje w celu polepszenia prezentowanych wyników.
 
W dalszej części szkolenia omówione zostały cele ESG oraz istotne akty prawne w obszarze ESG dotyczące terminów i sposobów raportowania przez konkretne grupy przedsiębiorstw.
Kolejnym krokiem było określenie ścieżki działań, jakie powinna podjąć każda firma w celu dostosowania się do obowiązujących wytycznych dotyczących raportowania realizacji celów ESG: i tu znalazły się: Szkolenie w obszarze Zrównoważonego Rozwoju/ESG, wykonanie audytu „0”, opracowanie strategii ESG poprzez wybór celów, wdrożenie działań i na koniec sporządzenie raportu ESG na podstawie powyższych działań z uwzględnieniem oceny ryzyka, zgodnie z dyrektywą CSRD.
 
Organizatorzy wyjazdów incentive travel należą do grupy MŚP, która prawdopodobnie jako jedna z ostatnich będzie zobligowana do sporządzania raportów z realizacji celów ESG. Jednak już teraz do raportowania przygotowują się klienci branży incentive travel – duże korporacje, banki i inne firmy sektora finansowego. Kluczowym tematem w przygotowywaniu raportu w każdym przedsiębiorstwie jest opisanie łańcucha dostaw, w którym istotne jest każde ogniwo i jego oddziaływanie na środowisko.
 
Agencje incentive travel deklarują specjalizację w przygotowaniu wyjazdów motywacyjnych dla swoich klientów, które oprócz ciekawego i atrakcyjnego programu dla uczestników zapewnią realizację z naciskiem na minimalizację śladu węglowego i wodnego a także na efektywne wspieranie lokalnych społeczności odwiedzanych destynacji.
SOIT będzie kontynuował działania edukacyjne i finalnie wypracuje „klucz do ESG w incentive travel”, który będzie pomocny w opracowaniu strategii ESG i sposobów jej realizacji w agencjach członkowskich.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl