SKKP: Jubileuszowa edycja konkursu „Przemysł spotkań na 5!”

Trwa piąta odsłona konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce dla studentów oraz absolwentów kierunków związanych z turystyką biznesową. Cel pozostaje ten sam, a jest nim popularyzacja sektora MICE wśród młodych osób oraz wzmocnienie ich zainteresowania turystyką biznesową.
 
Niezmienny pozostaje także zakres przyjmowanych prac, które tematycznie powinny zawierać obszary funkcjonowania turystyki biznesowej/przemysłu spotkań/branży MICE, w tym obejmować jeden z obszarów: ocenę bieżącej kondycji branży, analizę trendów i zmian zachodzących w Polsce i na świecie, propozycję rozwiązań, które warto zastosować w branży, analizę wpływu branży na gospodarkę Polski lub regionu.
 
Nowością w tegorocznej edycji jest możliwości zgłaszania prac w języku angielskim. Zmiana została wprowadzona do zapisów regulaminu, który jest dostępny w całości na stronie SKKP (www.skkp.org.pl/konkurs). Przy ocenie będą brane pod uwagę innowacyjność oraz możliwe korzyści, jakie bezpośrednio bądź pośrednio mogą wynikać z efektów ocenianych prac, czyli potencjalny wpływ na rozwój i kondycję branży. Konkurs jest szansą dla osób zainteresowanych turystyką biznesową na pozyskanie nowych kontaktów oraz zaprezentowanie umiejętności analitycznych przed gronem ekspertów.
W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele środowiska akademickiego, gestorzy obiektów oraz reprezentanci branżowych stowarzyszeń.
Łączna pula nagród przeznaczona w konkursie to 7500 zł. Termin nadsyłania prac, poprzez specjalny formularz dostępny na stronie SKKP, to 29 lutego 2024 r.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl