Kraków5020: Powstała strategii dekarbonizacji dla branży spotkań

W Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się konferencja prasowa „Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?” zorganizowana przez Kraków5020 we współpracy z fundacją Carbon Footprint. Podczas konferencji zaprezentowano „Strategię dekarbonizacji. Od WHY po offset”, dokument, nad którym w ostatnim czasie pracowali członkowie Kraków Network, inicjatywy, która zrzesza przedstawicieli branży MICE w Krakowie.
 
Konferencję prasową moderowała Magdalena Kondas, redaktorka naczelna MeetingPlanner.pl, a jej uczestnikami byli: Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Miasta Krakowa, Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020, oraz Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation. Na konferencji prasowej przedstawiono założenia strategii dekarbonizacji, pierwszego takiego dokumentu dla branży spotkań. Strategię opracowała fundacja Carbon Footprint na zlecenie spółki Kraków5020.
 
– W 10. jubileuszowym roku stwierdziliśmy, że to będzie najlepszy prezent dla naszego obiektu i całej branży. Od 10 lat Miasto Kraków, Centrum Kongresowe, ale również cała branża spotkań w Krakowie jest liderem i pionierem wielu inicjatyw. Tworzymy znakomicie działający ekosystem, czego dowody możemy poznać właśnie dziś. Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować, zarówno członkom Kraków Network, jak też fundacji Carbon Footprint. Strategia dekarbonizacji to właśnie efekt świetnej współpracy – zaznaczyła Izabela Błaszczyk, prezeska spółki Kraków5020.
 
Strategia odpowiada na rosnące wymagania regulacyjne i oczekiwania społeczne dotyczące zmniejszenia wpływu działalności gospodarczej na klimat, wspierając tym samym zrównoważony rozwój. – Coś, co niedawno było tylko i wyłącznie kaprysem, staje się pewną regułą. Istnieją wielkie banki czy grupy inwestycyjne, które mówią: jeżeli nie realizujecie naszej polityki, to nie będziemy z wami współpracować. Mamy zatem dwie bardzo silne motywacje. Pierwsza jest normatywna: to odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym mieście. Druga z kolei jest bardzo pragmatyczna: po prostu świat tego oczekuje – podkreślił zastępca prezydenta Miasta Krakowa, prof. Stanisław Mazur.

Celem strategii jest wsparcie uczestników przemysłu spotkań w osiąganiu zgodności z globalnymi celami klimatycznymi oraz poprawa konkurencyjności i wizerunku przez zrównoważone praktyki biznesowe. To kompleksowy plan działania, mający na celu zintegrowanie zasad zrównoważonego rozwoju w codzienną działalność branży spotkań, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz przyczynianie się do globalnych celów klimatycznych.
 
Strategia to wynik kilkumiesięcznej pracy, w tym spotkań i warsztatów z członkami inicjatywy Kraków Network. – To kamień milowy, który przyczyni się to do naszego wspólnego dobra. Dzisiaj trendy globalne mówią o tym, że temat jest pilny. Cały łańcuch wartości wokół branży spotkań generuje i wymusza na kolejnych interesariuszach nowe działania – dodała Agnieszka Rozwadowska, prezeska fundacji Carbon Footprint.

– Od zawsze jesteście liderem branży w całej Polsce i wyznaczacie kierunki działań, czego serdecznie gratuluję. Mam nadzieję zaprezentować ten dokument na arenie międzynarodowej, a dokładniej na konferencji Convene 4 Climate, która odbędzie się w dniach 2-3 października w Barcelonie. Jednocześnie będzie to pierwsza edycja, organizowana przez Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux – podkreśliła, zapraszając do współpracy Aneta Książek z Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
Po konferencji prasowej odbyła się część, w której udział wzięły przedstawicielki Power of 4, porozumienia centrów konferencyjnych średniej wielkości, które skupia: Centrum Konferencyjne Kopernik w Centrum Nauki Kopernik, Lubelskie Centrum Konferencyjne, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Kongresowe ICE Kraków. Przedstawione zostały działania, jakie obiekty te podejmują w ramach wdrażania polityki i strategii ESG.
Spotkanie zakończyło się debatą ekspercką, która podsumowała i uzupełniła poprzednie dwie części. Była to ogromna dawka wiedzy o tym, czym tak naprawdę tak dekarbonizacja jest, co się z nią wiąże i dlaczego musimy już dziś podjąć kroki ku eliminacji śladu węglowego. W debacie udział wzięli: Agnieszka Rozwadowska (fundacja Carbon Footprint), Anna Woda (Centrum Nauki Kopernik), Dawid Zieliński (Columbus Energy), Paula Fanderowska (Kraków5020, ICE Kraków) oraz dr. inż. Przemysław Grzywacz (AGH).
 
Ze „Strategią dekarbonizacji. Od WHY po offset” można zapoznać się tutaj >>>
 
Konferencja prasowa i spotkanie Kraków Network odbyły się 2 lipca 2024 r.
 
Kraków5020 jest miejską spółką powołaną przez Radę Miasta Krakowa, która zajmuje się budowaniem wizerunku i zarządzaniem wizerunkiem miasta oraz jego promocją we współpracy z licznymi partnerami. Głównym zadaniem jest wzmacnianie marki Krakowa jako nowoczesnej europejskiej metropolii, atrakcyjnej, otwartej i tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego. Spółka odpowiada m.in. za: Centrum Kongresowe ICE Kraków i zlokalizowane w nim studio hybrydowe, miejską platformę VOD Play Kraków, projekty: Kraków Network i Power of 4, cykl ICE Classic i Dzień dobry ICE Kraków, Kraków Story w Pawilonie Wyspiańskiego oraz Oficjalną Sieć Informacji Miejskiej InfoKraków.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl