Jest decyzja o powstaniu polskiego Joint Industry Committee

Nadawcy telewizyjni oraz marketerzy i agencje mediowe podpisali list intencyjny, w którym deklarują wolę wspólnego opracowania statutu i powołania do życia Joint Industry Committee (JIC) wspierającego jednoźródłowe badanie konsumpcji mediów. Sygnatariusze listu wyrażają gotowość do współpracy i wspólnego działania w tej sprawie z organizacjami pracodawców reprezentującymi wydawców internetowych i nadawców radiowych.

Od kilku miesięcy trwają prace zmierzające do uruchomienia jednoźródłowego badania mediów. Biorą w nich udział nadawcy telewizyjni skupieni w „MOC TV”, przedstawiciele Komitetu Badań Radiowych, wydawcy internetowi reprezentowani przez PBI i Koalicję Marketerzy dla Lepszych Badań, wspieraną przez agencje mediowe skupione w SAR oraz IAA Polska. Efektem prac tego gremium jest m.in. wspólne z KRRiT opracowanie kwestionariusza badania założycielskiego, które ma stać się bazą do właściwego badania jednoźródłowego.

- Uznaliśmy, że to właściwy moment, by powołać do życia organizację, która w przyszłym roku ogłosi przetarg na jednoźródłowe badanie mediów i w przyszłości będzie zarządzała tym badaniem - stwierdził Radosław Ziółek, przewodniczący Rady Nadzorczej „MOC TV”. - Po przeprowadzeniu szeregu analiz doszliśmy do wniosku, że zadania, które staną przed Joint Industry Committee najsprawniej będzie realizowała organizacja w formie federacji związków pracodawców, reprezentujących poszczególne media oraz stronę zakupową – dodał.

Tak sformułowaną propozycję, nadawcy telewizyjni złożyli pozostałym interesariuszom zaangażowanym w przygotowanie jednoźródłowego badania konsumpcji mediów. Bez zastrzeżeń zaakceptowali ją przedstawiciele strony zakupowej (reklamodawcy i agencje mediowe). PBI oraz KBR pozostają na etapie analizy propozycji nadawców telewizyjnych.

- Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, dlatego - nie chcąc spowalniać procesu - podjęliśmy decyzję, że prace nad statutem i strukturą JIC’a rozpoczniemy w gronie nadawców telewizyjnych oraz reprezentantów marketerów i agencji mediowych - poinformował Rafał Jakubowski, członek Komitetu Sterującego Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań. - Przyjęliśmy zobowiązanie, że projekt statutu postaramy się przedstawić członkom naszych organizacji do 20 grudnia br. i w sytuacji gdy zostanie on zaakceptowany, statut niezwłocznie złożymy do KRS w celu zarejestrowania organizacji – dodał.

- Naszym nadrzędnym celem niezmiennie jest powołanie do życia JIC’a, który w imieniu całego rynku mediów elektronicznych oraz strony zakupowej ogłosi przetarg na badanie jednoźródłowe i będzie nim zarządzał. Dlatego na każdym etapie prac przygotowawczych deklarujemy gotowość do wspólnego działania z organizacjami pracodawców innych interesariuszy, przede wszystkim wydawców internetowych i nadawców radiowych. Do powołania do życia takich organizacji będziemy usilnie namawiali zarządy wydawców internetowych i nadawców radiowych - zadeklarował Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający SAR.

- Naszym priorytetem pozostaje również kontynuacja współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w kwestiach dotyczących przyszłego badania konsumpcji mediów, w szczególności związanych z przygotowaniem i realizacją badania założycielskiego oraz testowaniem urządzeń pomiarowych - podsumowuje Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska.

List intencyjny w imieniu Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych podpisał Przemysław Broniszewski, członek zarządu, a w imieniu strony zakupowej - Dariusz Andrian, prezes zarządu Związku Agencji Reklamowych, Rafał Jakubowski, członek Komitetu Sterującego Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań oraz Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska. Formalnym reprezentantem strony zakupowej w JIC’u będzie Związek Agencji Reklamowych.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl