Podyplomowe studia dla event managerów w Lublinie

Konferencja poświęcona nowemu kierunkowi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Profesjonalny Event Manager. Partnerem merytorycznym jest Świat Eventów
Na zdjęciu: Konferencja poświęcona nowemu kierunkowi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Profesjonalny Event Manager. Partnerem merytorycznym jest Świat Eventów

W październiku tego roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wystartuje nowy kierunek studiów podyplomowych – Profesjonalny Event Manager. Ich partnerem merytorycznym została platforma edukacji eventowej Świat Eventów.

Stawiający na praktykę program studiów został oparty o technikę nauki równoległej, której autorem jest Nina Żukowska, dyrektor zarządzająca platformy edukacyjnej Świat Eventów. Każdy moduł teoretyczny będzie realizowany poprzez warsztaty praktyczne. Wyzwaniem będzie zaliczenie, w trakcie, którego studenci zrealizują swój własny event, który będą opracowywać w trakcie studiów. 
Aby dostać się na studia Profesjonalny Event Manager, kandydat powinien przygotować własne portfolio, na podstawie którego rozważone zostanie przyjęcie na uczelnię. Na kierunku jest 16 miejsc.
– Uniwersyteckie studia podyplomowe są wyjątkowo adekwatną odpowiedzią na edukacyjne potrzeby podmiotów z różnych środowisk, branż i regionów. Dają w krótkim czasie kompletny pakiet aktualnej praktyczno-teoretycznej wiedzy, która zwiększa szanse na odnalezienie się lub też utrzymanie na nieprzewidywalnym rynku pracy. Dzięki tym studiom pozyskamy specjalistów potrafiących zorganizować każde spotkanie, konferencję i wydarzenie – mówi dr hab. Urszula Kusio, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.


Kadrę na kierunku Profesjonalny Event Manager stanowią pracownicy naukowi UMCS oraz praktycy ściśle związani z branżą eventową. – Bycie partnerem merytorycznym tak istotnej inicjatywy branżowej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że razem z całą radą programową Wydziału mogliśmy wnieść swoje doświadczenie edukacyjne i praktyczne. Ogromne uznanie dla Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej, który zdecydował się na otworzenie tego kierunku opartego o tak innowacyjny system nauki. Studia podyplomowe Profesjonalny Event Manager to pierwszy taki kierunek idący w ślady światowej edukacji eventowej – podkreśla Nina Żukowska.

Portfolio kandydata, stanowiące warunek przyjęcia na podyplomowe studia Profesjonalny Event Manager, można składać do 20 września 2018 r. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i trwają dwa semestry (łącznie 240 godzin). Koszt całego roku to 8 530 zł.
www.podyplomowe.umcs.pl

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl