Rozszerzona lista PKD i umorzenia subwencji – rząd podjął uchwałę w sprawie Tarczy Finansowej PFR 2.0

Rozszerzenie liczby branż do 45, całkowite umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla najbardziej poszkodowanych firm czy rozszerzenie możliwości skorzystania z Tarczy 2.0 – to kluczowe postanowienia zawarte w przyjętej przez Radę Ministrów uchwale w sprawie rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Uchwała Rady Ministrów z 5 stycznia 2021 to ostatni krok w kierunku uruchomienia Tarczy Finansowej PFR 2.0 – programu, który rekompensuje przedsiębiorstwom straty poniesione w wyniku pandemii.
Po licznych konsultacjach z przedstawicielami branż w uchwale zostały przyjęte zapisy, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa mogą liczyć m.in. na:
 

  • Umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Zakładana kwota umorzenia wyniesie łącznie ok. 6,7 mld zł.
  • W treści uchwały rozszerzona została lista kodów PKD - z 38 do 45.
  • Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły skorzystać także firmy, które nie mały osób zatrudnionych na etatach w grudniu 2019 roku, ale zatrudniały pracowników w lipcu 2020 roku. Ten zapis jest jednym z ważnych rezultatów konsultacji z przedstawicielami branż.


Tarcza Finansowa PFR 2.0 zostanie uruchomiona 15 stycznia. Od tego dnia aż do końca lutego najbardziej poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o subwencje za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Zgodnie z założeniami, program skierowany jest do kilkudziesięciu tysięcy firm, a szacowane wsparcie w ramach Tarczy 2.0 to 13 mld zł. Łącznie z umorzeniem subwencji w ramach Tarczy 1.0 strumień finansowego wsparcia, który popłynie do 45 najbardziej poszkodowanych branż może wynieść 20 mld zł.

Z umorzenia subwencji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy m.in. z branż:
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
Ruchome placówki gastronomiczne;
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
Przygotowywanie i podawanie napojów;
Działalność związana z projekcją filmów;
Działalność fotograficzna;
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
Działalność agentów turystycznych;
Działalność pośredników turystycznych;
Działalność organizatorów turystyki;
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
Działalność w zakresie informacji turystycznej;
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny;
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
Działalność obiektów kulturalnych;
Działalność muzeów;
Działalność obiektów sportowych;
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
pozostałe drukowanie;
działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
działalność agencji reklamowych.
Katalog branż będzie mógł być rozszerzony.

Więcej informacji >>>

 

Źródło: Gov.pl, PFR
 

Zaloguj się
Dodaj swój obiekt
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Wspierają nas
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt