Zmiany personalne w grupie PHH

Daniel Puciato, członek zarządu PHH ds. handlowych
Na zdjęciu: Daniel Puciato, członek zarządu PHH ds. handlowych

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Hotelowego wybrała Daniela Puciatę na członka zarządu ds. handlowych, który obejmie obowiązki wraz z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu spółki. Zbigniew Gryglas pełniący funkcję członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju złożył rezygnację.

Daniel Puciato posiada tytuł doktora ekonomii (Szkoła Główna Handlowa), nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Jagielloński) oraz doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Jest prezesem zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska oraz wieloletnim menedżer kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki – profesor uczelni. Biegły sądowy z zakresu zarządzania w turystyce i sporcie. Członek „Rady ekspertów ds. turystyki” przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu: zrównoważonego rozwoju, ekonomiki turystyki, finansów przedsiębiorstwa hotelowego, zarządzania hotelem, w tym zarządzania środowiskowego i zachowań prośrodowiskowych różnych grup interesariuszy hoteli. Publikuje na łamach najważniejszych na świecie czasopism z obszaru turystyki, w tym hotelarstwa, m. in. w Tourism Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management oraz Tourism Economics.

Daniel Puciato obejmie stanowisko członka zarządu ds. handlowych wraz z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu PHH, która rozpocznie się dzień po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r. Jednocześnie z dniem 31 lipca br. rezygnację z funkcji członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju złożył Zbigniew Gryglas, który zasiadał w zarządzie PHH od 1 stycznia 2022 r.  

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl