Bezpieczne emocje w czasie Igrzysk Europejskich

Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. fot. materiały prasowe
Na zdjęciu: Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. fot. materiały prasowe

Za nami Igrzyska Europejskie 2023. Trzecia edycja tej ogromnej międzynarodowej imprezy sportowej odbyła się od 21 czerwca do 2 lipca 2023 r. w Polsce, a jej gospodarzami było miasto Kraków oraz region małopolski. Organizacja wydarzenia była olbrzymim wyzwaniem logistycznym, a wszystkie obiekty, w których rozgrywały się zawody, imprezy towarzyszące oraz przebywali zawodnicy, musiały być odpowiednio zabezpieczone. Jedną z firm współpracujących przy wydarzeniu w zakresie ochrony była Grupa Impel.
 
Igrzyska Europejskie – wyzwania dla ochrony
Zawody sportowe zaplanowane w ramach III Igrzysk Europejskich odbywały się równocześnie w kilkunastu miastach Polski. Udział w nich wzięło około 7300 zawodników z 48 krajów oraz ponad 3000 osób z ekip zawodniczych – trenerów, masażystów, obsługi medycznej czy delegatów. Skala i rozmach wydarzenia spowodowały, że zabezpieczenie Igrzysk wymagało odpowiednich przygotowań, nad którymi czuwał 50-osobowy zespół z pionu bezpieczeństwa, działającego w strukturach organizatora wydarzenia.
– Jesteśmy już po zakończeniu działalności operacyjnej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w czasie Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Zawody w ramach Igrzysk odbywały się na terenie Małopolski, województwa śląskiego, podkarpackiego oraz na Dolnym Śląsku. Zabezpieczaliśmy łącznie około 30 obiektów sportowych, gdzie poszczególne imprezy były przeprowadzane – mówi Mariusz George, kierownik do spraw bezpieczeństwa i zabezpieczenia, Pion Bezpieczeństwa spółki Igrzyska Europejskie 2023.


fot. materiały prasowe

W skład zaplecza Igrzysk Europejskich wchodziły obiekty zlokalizowane w kilkunastu miastach południowej Polski. Ze względu na olbrzymi rozmiar przedsięwzięcia organizator Igrzysk podzielił zadania przypisane do agencji ochrony, a największe z nich dotyczyło Krakowa. Nad zabezpieczeniem całości Igrzysk pracowało kilka firm ochroniarskich, a istotną rolę wśród nich pełniła Grupa Impel. Zgodnie z informacją od organizatora wydarzenia – Impel odpowiadał za ponad 60 proc. całości czasu oraz zasobów potrzebnych na realizację zadań przekazanych agencjom ochrony i był koordynatorem całości komunikacji z organizatorem w zakresie zadania krakowskiego.  


fot. materiały prasowe |
 
– Byliśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie zdecydowanej większości zadania krakowskiego w ramach powołanego konsorcjum firm, a także za całość zadań w Zakopanem, Nowym Targu oraz Rzeszowie. W Krakowie odpowiadaliśmy w pełni za zabezpieczenie ceremonii otwarcia z udziałem najwyższych władz państwowych, a także ceremonii zamknięcia. Obie imprezy wymagały jednoczesnej pracy aż 315 naszych pracowników pełniących funkcję służb porządkowych i informacyjnych. Dodatkowo ponad 200 osób z Impela pracowało przy zabezpieczeniu pozostałych imprez sportowych oraz w ramach stałej ochrony obiektów – podkreśla Krzysztof Guzek z Grupy Impel, dyrektor handlowy segmentu Działalność usługowa.
 
Stałe zabezpieczenie infrastruktury Igrzysk Europejskich  
Same Igrzyska były przeprowadzone w czasie dwunastu dni, jednak przygotowania trwały wiele miesięcy, w czasie których realizowane były prace związane z przygotowaniem infrastruktury.
– Dużym wyzwaniem było przygotowanie każdej areny, gdyż w niektórych miejscach wymagało to stworzenia bazy sportowej od podstaw, zwłaszcza w zakresie tak zwanych konstrukcji tymczasowych. Oznaczało to szereg działań logistycznych – zapewnienie personelu, zgranie tego czasowo z dostawą, montażem, a także wejściem służb ochrony, które musiały zabezpieczyć instalowane mienie. Zależało nam nie tylko na zapewnianiu bezpieczeństwa w czasie zawodów, ale też w czasie montażu oraz demontażu – podkreśla Mariusz George.


fot. materiały prasowe |

Zadania dla agencji ochrony dotyczyły nie tylko zapewnienia bezpieczeństwa na zaplanowanych imprezach masowych, ale również stałego zabezpieczenia obiektów, które stanowiły zaplecze dla toczących się wydarzeń.
– W przypadku samego zadania krakowskiego zabezpieczaliśmy w trybie ciągłym kilkanaście obiektów, czyli nasi pracownicy ochrony pełnili tam obowiązki przez całą dobę. Podobnie było w przypadku ochrony w Zakopanem oraz w Rzeszowie, gdzie również realizowaliśmy stałą ochronę obiektów oraz zabezpieczenie imprez. Warto podkreślić, że teren Krokwii i Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, a także teren Stadionu Wisły Kraków czy Centrum Kongresowego ICE w Krakowie zostały wyłączone i my przejęliśmy nad nimi pełne zabezpieczenie. To było bardzo poważne wyzwanie. Dodatkowo oprócz stałego zabezpieczenia obiektów zapewnialiśmy też patrole interwencyjne w Zakopanem oraz zaplecze w postaci sprzętu technologicznego – mobilnych wież monitorujących, bramek detekcyjnych czy lusterek inspekcyjnych do prześwietlania podwozi samochodowych – mówi Krzysztof Guzek.
 
Technologia i elastyczność w działaniu ochrony
Wśród obiektów pozasportowych bardzo istotne było zabezpieczenie wioski olimpijskiej ulokowanej na terenie miasteczka studenckiego AGH w Krakowie. W wiosce mieszkało ponad 4000 osób i jej teren wymagał zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Każda wchodząca osoba – zawodnik czy obsługa – musieli być sprawdzani jak na lotnisku, przechodzili przez bramki detekcyjne, a wnoszone bagaże każdorazowo były sprawdzane przez urządzenie X-Ray. Jak podkreśla Mariusz George – Firma Impel zapewniła nam również kontrolę bezpieczeństwa na terenie wioski, a także na ceremonię otwarcia i ceremonię zamknięcia na stadionie, gdzie były dostarczone bramki detekcyjne. Dodatkowo byliśmy wspierani przez Impel, jeżeli chodzi o ręczne detektory metalu i kiedy zaistniała potrzeba, aby zapewnić takie urządzenia poza Krakowem – dosłownie po dwóch godzinach sprzęt pracował na wskazanym przez nas obiekcie. 


fot. materiały prasowe |

Koordynacja działań ochrony
Grupa Impel była odpowiedzialna za koordynację całości działań ochrony w ramach zadania krakowskiego. To tu zlokalizowanych było najwięcej obiektów sportowych i pozasportowych z zaplecza Igrzysk oraz odbywało się najwięcej imprez w ramach wydarzenia, w tym wspomniane już ceremonie otwarcia i zamknięcia.  
– Bardzo ważna była możliwość bezpośredniej, całodobowej łączności z koordynatorami Impela – Panem Januszem Pniakiem i Panem Pawłem Szałasiem. Wystarczyła z mojej strony krótka informacja o zmianie planów, o konieczności natychmiastowego przesunięcia większej grupy pracowników ochrony na inny obiekt i po kilku minutach miałem informację od koordynatora, że wszystko jest załatwione. Ponadto bardzo skuteczne było działanie samych pracowników ochrony z Impela na terenie wioski zawodniczej. Nie mieliśmy jakichkolwiek sygnałów od gości, o tym, że ktokolwiek poczuł się w minimalny sposób zagrożony w miejscach, gdzie ochronę zapewniał Impel – podkreśla Mariusz George, reprezentujący spółkę Igrzyska Europejskie 2023.

Więcej na temat ochrony imprez przeczytasz na stronie https://bezpieczenstwo.impel.pl/zabezpieczenie-imprez/

ARTYKUŁ PARTNERA

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl